İş Sağlığı ve Güvenliği

Dekorasyon ve restorasyon sektöründe faaliyet gösteren KOZALAK YAPI, insana ve çevreye olan hassasiyeti doğrultusunda benimsediği İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi ve kendi kuruluşumuza ait şartları yerine getirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz kapsamında hedefler belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, bu amaçla her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek her türlü riski belirleyerek önleyici çalışmalar ile kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaların ve sağlık bozulmalarını azaltmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesini ve tedarikçilerin bilinçlendirilmesini sağlamayı,

Geri dönüşü mümkün olmayan insan hayatının korunması konusundaki hassasiyetimizle çalışan odaklı sürekli iyileştirme ile motivasyon ve konsantrasyonu arttırmayı,

İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin KOZALAK YAPI’nın koymuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamayı,

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin dokümante etmeyi, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,

Tüm ilgili taraflar tarafından ulaşılabilir olmayı, taahhüt ederiz.